општина мерошина

ПОПУЛАЦИОНА ПОЛИТИКА

2020

Популациона
Политика
2020

родитељство – материнство – едукација

О нашој општини

Мерошина

Демографско стање

Општина Мерошина припада Нишавском управном округу. Простире се на 193 км2 у којој је, према званичним статистичким подацима, укупно становништво имало континуирани тренд смањења.

Упоређивањем два последња пописа становништво у општини Мерошина има 953 становника мање, односно можемо рећи једно велико насеље мање.

Узрок томе је негативан природни прираштај, миграције становништва ка већим центрима и недовољне инвестиције у развојне програме.

Општина Мерошина је демографски крајње угрожено подручје, чији опоравак зависи од будућег нивоа улагања и спровођења политике децентрализације као и реализацију стратегије подстицања рађања.

Пројектни видео

Циљеви пројекта

Усклађивање рада и родитељства

Мерошина приступа њеном унапређењу првенствено кроз унапређење услова рада и стварањем бољег амбијента у коме деца бораве у ПУ ”Полетарац” набавком: Једног минибуса за превоз деце до предшколске установе; Покретних полица за дидактички материјал; Интерактивних табли - ”паметне табле”; Лап топа и пројектора. Овим активностима би се побољшала доступност предшколској установи, праведност и квалитет предшколског васпитања. Родитељима би се помогло смањењем трошкова и повећањем слободног времена које би могли да искористе за додатно радно ангажовање.

Пут ка здравом материнству

Потребно је подићи свест о здравим стиловима живота и здравом и безбедном материнству кроз: Отварање Превентивног центра у оквиру Дома здравља; Његовим техничким и кадровским опремањем; Опремањем дечијег одељења потребном опремом; Опремањем гинеколошке службе; Едукацијом трудница и младих мајки у ПЦ и на терену.

Едукације из области популационе политике

Међугенерацијска размена, солидарност и једнакост

 • Старост- проблем или прилика
 • Улагање у младе генерације
 • Здравствена и социјална заштита
 • Помоћ у кући – не само као социјална услуга
 • Међугенерацијски конфликт
 • Однос млади-стари

Популациона политика 

 • Основна начела, циљеви и садржај популационе политике
 • Феномен недовољног рађења деце
 • Чиниоци ниске плодности становништва
 • Циљеви стратешког деловања
 • Закон о финансијској подршци породици са децом
 • Мере и активности локалне самоуправе у решавању проблема везаних за популациону политику
 • Одрживи механизми на локалном нивоу за подстицај рађања

Our Partners and Friends

Желите да сазнате више?

Сви едукативни материјали у склопу едукације на тему Међугенерацијске размене, солидарности и једнакости и Популационе политике су јавно доступни на нашим Фејсбук групама.